Postaw na illbruck i3

W myśl rozporządzenia o oszczędności  energii wykonanie fachowego uszczelnienia spoin na złączach okiennych zgodnie z aktualnym stanem technicznym nie jest dla użytkowników niczym nowym. Niedbałość wykonania może tutaj prowadzić do wysokich roszczeń gwarancyjnych. Dlatego też decydujące znaczenie ma wybór odpowiedniego materiału do uszczelnienia.

Zasada „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”

Prawidłowe uszczelnienie jest efektem współdziałania warstwy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Optymalne wyniki można osiągnąć jedynie wówczas, gdy składające się na to uszczelnienie warstwy harmonizują ze sobą zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz” tworząc system całościowy. Przyczynia sie on do zapobiegania powstawaniu szkód budowlanych w wyniku działania wilgoci, jak np. zagrzybienie oraz do stworzenia zdrowego klimatu wewnątrz pomieszczenia.
illbruck „i3” w sposób niezawodny zapobiega powstawaniu mostków termicznych i  odpowiada  zalecanej przy montażu drzwi i okien zasadzie RAL „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Tym samym illbruck „i3” stanowi wysokiej jakości system uszczelniania okien.

System montażu i uszczelniania całkowicie sprawdzony przez Instytut Techniki Okiennej [ift]

System montażu i uszczelniania okien illbruck „i3” został poddany praktycznej kontroli przez niezależny i renomowany Instytut Techniki Okiennej (ift) w Rosenheim. Przetestowano przy tym po raz pierwszy współdziałanie poszczególnych komponentów w stanie zabudowanym w warunkach ekstremalnych i dokonano oceny całego systemu. System spełnia wymagania rozporządzenia o oszczędności energii w odniesieniu  do hermetyczności.